Kezdőlap arrow Archívum arrow Környezeti nevelési és ökoturisztikai programok 2018-10-24 07:58 
 
Erdei Iskola Program

 

Szögi Lajos képző és továbbképző központ

Fő menü
Kezdőlap
Hírek, események
Hasznos linkek
Kapcsolat
Archívum
GYIK
- - - - - - -
Magunkról
- - - - - - -
Történet
Vezetőség
Dokumentumok
Közbeszerzések
Tagjelöltjeink
- - - - - - -
Enikő-díjasaink
- - - - - - -
Dunamenti Tehetség Tanács
- - - - - - -
Égig érő tanterem
- - - - - - -
Zöld Óvoda-Ökoiskola Országos Forrásközpont

Kárpát-medencei környezeti, nevelési összefogásOktatóközpontok

Látogató szakértők
Erdei iskola
Erdei óvoda
- - - - - - -
Regisztrált erdei óvoda-iskola szolgáltatók
- - - - - - -
Iránytű
Minősített Erdei Óvodák
Minősített Erdei Iskolák
Fotóalbum

Fotóalbum

 

Erdei Iskola Program Érdekegyeztető Tanács

Erd
ei óvoda

Erdei iskola

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Legfrissebb hírek
 
Környezeti nevelési és ökoturisztikai programok Nyomtatás E-mail
2008-09-22 10:21
Hazánk, valamint megyénk természeti és kulturális értékeinek bemutatása, aktuális természettudományos ismeretek nyújtása.

TURISZTIKAI ÉS SZABADIDŐ KÖZPONT

5001 Szolnok –Tiszaliget, Pf. 178
www.turisztikaikozpont.hu

Környezeti nevelési és ökoturisztikai programok
Célunk:
Hazánk, valamint megyénk természeti és kulturális értékeinek bemutatása, aktuális természettudományos ismeretek nyújtása. A felnövekvő nemzedék harmonikus testi-lelki, fejlődésének, természettudatos viselkedéskultúrájának elősegítése, a hazai környezeti kultúra javítása. Minden tevékenységnek, legyen az tanórai, vagy tanórán kívüli, meghatározó eleme az érzelmekre irányuló hatás, - nevelés. Az érzelmeket, nem nélkülözheti az a nevelési cél, melynek az erkölcsös emberré formálás a kulcsa.

 „Csak amit ismer az ember, azt szeretheti igazán.
Amit szeret, azt értékeli, védi is.”

Főbb témakörök az óvodai és általános iskolai tantervi követelményekre épített természeti – környezeti nevelési programjainkból:
 • Ember és természet, viselkedés a természetben.
 • Hazánk, szűkebb környezetünk a Tisza-táj és más tájak növény és állatvilága.
 • Az erdő, mint szabályozó rendszer, évszakok az erdőn, erdészeti tevékenységek.
 • Folyószabályozás, vizek élővilága.
 • Vadászat, solymászat mint ősi tevékenység, vadászkutya, vadászfegyver, íjászati bemutató.
 • Cserkelés, vadles, természetfotózás, technikák, és praktikák a terepen.
 • Madárfelismerés, és meghatározás, hazánk és szűkebb környezetünk madárvilága.
 • Térkép, tájoló, távcső használata, tájékozódás a terepen.
 • Érzékszervekre épülő játékos programok a természetben.
 • Agyagozás, rajzolás, - arányok és formák a természetben.
 • Tisza-táj jellegzetes népszokásai, népi mesterségei.
 • Katedrálisaink a kunhalmok.
 • Az alföldi táj gyöngyszemei a tanyák.
 • Hobbiállatok, háziállatok tartása, gondozása, az állatokkal való viselkedés szabályai.
A programok megvalósítása terepi gyalogos, kerékpáros szakvezetéses túrákkal, valamint vetítéses előadások formájában történik.
Egyéb programok, lehetőségek:
 • Gyalogos, kerékpáros ökotúrák a Tiszatály érdekességeinek, a térség természeti értékeinek bemutatásával. A Turisztikai Központ elhelyezkedése, lehetőséget biztosít a Szolnokon és közvetlen környékén megépített nemzetközi kerékpáros úthálózat biztonságos használatára, ennek révén a több irányba futó kerékpáros terepi környezeti nevelési és ökotúra programjaink megvalósításához.
 • Madárbarátok tábora – madárismereti, természetfotós tábor, gyerekeknek, nagyobbaknak.
 • Hazai és külföldi szakmai továbbképzések, konferenciák, szemináriumok rendezése.
 • Népi kézműves alkotó, népzenei, néprajzi táborok, táncháztalálkozó.
 • Népi ételek, motívumok, dallamok – kulturális est.
 • Kulturális örökségünk megóvására irányuló ismeretterjesztés.
A Turisztikai Központ természeti adottságai:

Szolnok, az Alföld közepén, a Tisza és a Zagyva folyók találkozásánál fekszik. Éghajlata kontinentális, a száraz, meleg nyarat általában hideg tél követi. Ezen a tájon van az országban a legtöbb napfényes, derült nap. A csapadék több évtizedes átlaga 520mm/év. Az uralkodó széljárás északnyugati irányú A város és környékének talaja  döntően kötött fekete föld, agyag, réti csernozjom, sztyeppesedő réti szolonyec, kevés szikes területtel. A folyó partját őshonos fűz-nyár ligeterdők kísérik. A hullámtéri fákra felkapaszkodó növények, fátyoltársulást alkotnak. E ligeterdők élőhelyei a védett széleslevelű nőszőfűnek, a pompás virágbogárnak, aranyos bábrablónak, mocsári, erdei, és a zöld levelibékának, barna varangynak. Az 50-60 madárfajból, különlegesség a rétisas, fekete gólya, barna kánya, egerészölyv, vörös vércse, karvaj, héja, erdei füles, és a macskabagoly, fekete harkály, vörös gém. Az énekes madarak közül a fülemüle, barátka, vörösbegy, erdei pinty, cinegék, légykapók. Az alföldre jellemző vadon élő emlősök között, már állandó a vaddisznó jelenléte. Az árvízvédelmi töltések során kialakult kubikgödrök, s bennük a kubikerdőkkel,  az árvízzel feltöltődve, majd a nyár során elsekélyesedve gazdag vizes élőhelyet biztosítanak. A vizes élőhelyek különlegességei a holtágak, hullámtéri nyílt tavak, mocsárrétek. Feliszapoltságuktól függő növényzetük a nád, káka, gyékény, tündérrózsa, sulyom, békalencse, békaszőlő, vizitök. Halak közül a ponty, keszeg, kárász, szivárványos ökle, réti csík, csuka, süllő. Kétéltűek közül a tavi és kecskebéka, gőte, hüllők közül a vizi és erdei sikló, mocsári teknős, fürge, zöld és törékeny gyík. A vizek felett kétfoltú szitakötők, nádi-és lápi acsák repkednek. A hullámtéri ligeterdők között húzódó magasabb fekvésű részeken ecsetpázsitos nedves réteket, alacsonyabb részein főleg palkafélék társulását találjuk. Egészen mély részek jellegzetes növényei a szittyó és sás fajok, a réti és vesszős füzény, borkórók, valamint a sárga nőszirom. Az erdőszélek védett növényei a tiszaparti margitvirág, és a debreceni torma. Nyár elején tömegesen virágzik a nyári tőzike. Évente ismétlődően megjelenik a réti iszalag.

A Turisztikai Központ a Tiszaligetben, Szolnok város Dél-Délkeleti részében, közvetlenül a Tisza bal partján, széles hullámtérrel övezve, egy16 ha-os „őspark” jellegű területen található. Idős, változatos hazai és egzóta fafajaival, cserjéivel, gazdag madárvilágával, környezetének természeti adottságaival (Szomszédos a Tiszával, annak kiterjedt és gazdag hullámtéri élőhelyével, közel a Tisza – Zagyva torkolat, a Zagyva viszonylagos érintetlenségű élővilága, festői hangulata, a Malomzugi Holt-Zagyva, tiszaligeti tó, a meleg termálvizes túlfolyó révén kialakult különleges élővilágával, az Alcsi Holt-Tisza közelsége.100 km-es körzetében, számtalan védett természeti érték és több védett terület található, így a Hortobágyi, Kiskunsági, Körös- Maros NP.-ok, a Tápió- Hajta, Közép-Tisza TK.-ek,.) kiváló lehetőséget biztosít a környezeti nevelési munkához.
A Turisztikai Központ 2002 –óta, 2005-től ÉA050026 rsz. harkály emblémával minősített Erdei Iskola szolgáltató. Kiemelt feladatunknak tekintjük, természeti és kulturális örökségeink széles körű ismertetését, a környezeti kultúra fejlesztését, mintát mutatva környezetünk megóvásában, a fenntartható fejlődés biztosítása érdekében. 18 éves kapcsolatot ápolunk a Német Deutsche Waldjúgend ifjúsági szervezettel, valamint Roland Migende erdőtanácsos úrral, s révén a Bonni Német-Magyar Baráti Egyesülettel. A szakvezető tagja volt 1999-ben annak a küldöttségnek, amely Bonnban aláírta a két ország közötti az ifjúság környezeti nevelését segítő együttműködési megállapodást.

A programok szakvezetője:
Dósa Gyula
erdész, vadgazdálkodási szakmérnök, erdőpedagógus
www.erdopedagogia.hu   ;  www.szeres.extra.hu

KÖRNYEZETI NEVELÉSI OKTATÁSI PROGRAMOK 

TURISZTIKAI ÉS SZABADIDŐ KÖZPONT
SZOLNOK – TISZALIGET

Az óvodai és általános iskolai tananyagra épülő programok megvalósítása terepi szakvezetéses, valamint vetítéses előadások formájában történik.

A PROGRAMOK CÉLJA:
Hazánk, valamint megyénk természeti és kulturális értékeinek bemutatása, aktuális természettudományos ismeretek nyújtása.
 A felnövekvő nemzedék harmonikus testi-lelki, fejlődésének, természettudatos viselkedéskultúrájának elősegítése, a hazai környezeti kultúra javítása.

Főbb témakörök:
 • A bennünket körülvevő világ.
 • Természetes és mesterséges környezet.
 • Hazánk és szűkebb környezetünk, kulturális és természeti örökségei, népszokások, néphagyományok, népi mesterségek, jeles napok.
 • Hazánk növény és állatvilága.
 • Az erdő, mint szabályozó rendszer.
 • Növénytársulások, élőhelyek.
 • Vizeink és a vízi élővilág.
 • Időjárás, hőmérséklet, klímaváltozás, körforgás, talaj, víz, levegő.
 • Környezetvédelem, természetvédelem, védett területeink, növény és állatfajaink.
 • A természet tisztelete, - egészséges jövőnk feltétele.
Erdőpedagógiai témakörök:
 • Évszakok az erdőn.
 • Az erdő élővilága.
 • Erdészeti, erdőgondozási feladatok.
 • Az erdő sokrétű haszna.
 • Az erdő és az ember kapcsolata.
Vadgazdálkodás témakör:
 • Hazai és más tájak vadfajai.
 • Vadfajok és élőhelyeik, - megőrzése, védelmének lehetőségei.
 • Vadvédelem, vadászat – feladata, módjai, eszközei.
 • Mozgás a terepen, cserkelés, vadles.
 • A solymászat, mint ősi vadászati mód.
 • Ragadozó madár, vadászkutya, vadászgörény vadászfegyver, íjászati bemutató.
 • Íjászati alapismeretek elsajátítása.
Természetjárás, túrázási ismeret témakör:
 • Kalandtúrák – a környék adottságaihoz igazodóan.
 • Térképek, tájolók, és használatuk.
 • Tájékozódás a terepen.
 • Táborhely kiválasztása.
 • A természet tisztelete, írott és íratlan szabályok.
Manuális foglalkozások, terepi játékok:
Az terepi séták során gyűjtött erdei melléktermékekből, termésekből ikebana, makettek, figurák készítése. Agyagozás, fafaragás, csuhébaba, sárkánykészítés – röptetés. Arányok és formák grafikában – állatok egyszerű vonalakkal, rajzolás a természetben.
Érzékszervekre épülő játékos természettapasztalásos program – a természet jelenségeinek, hangulatainak megtapasztalására.

Állatok testközelben:
Hobbiállatok, háziállatok, - kedvenceink tartása, gondozása, az állatokkal való viselkedési szabályok megismerése.

Egyéb programok, lehetőségek:
 • Gyalogos, kerékpáros ökotúrák a Tisza-táj érdekességeinek, a térség természeti értékeinek bemutatásával.
 • Madárbarátok tábora – madárismereti, természetfotós tábor, gyerekeknek, nagyobbaknak.
 • Hazai és külföldi szakmai továbbképzések, konferenciák, szemináriumok rendezése.
 • Népi kézműves alkotó, népzenei, néprajzi táborok, táncháztalálkozó.
 • Népi ételek, motívumok, dallamok (táncház) – kulturális est.
 • Kulturális örökségünk megóvására irányuló ismeretterjesztés.
Ökotúralehetőség:
 • 5 - 60 km-es kerékpáros túraprogramok: szolnoki környezetünk, az alföldi Tisza-táj  kulturális és természeti értékeinek érintésével.
 • A környék természeti értékeit bemutató lovas kocsis, öko-túrák, természetfotós, madár, vadfigyelő programmal.
A részletes, napokra lebontott program, igény szerint kerül összeállításra.

A programok szakvezetője:
Dósa Gyula
erdész, vadgazdálkodási szakmérnök, erdőpedagógus
www.erdopedagogia.hu
 
< Előző   Következő >
 
     

Elfelejtette a jelszavát?
Kopjafa avatás

Kopjafaavatás

Szögi Lajosra emlékeztek

X. Szögi Lajos emléktúra

Szögi Lajos Emléktúra
2014. október 18.


Ökocentrum Alapkőletétel

Tanösvény kialakítása a Tiszalöki Kenyérgyári holtágonTámogatóink

Emberi Erőforrások Minisztériuma
Emberi Erőforrás Támogatáskezelő
EMET
Nemzeti Tehetség Program
Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet
Látogató statisztika

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterMa96
mod_vvisit_counterTegnap235
mod_vvisit_counterA héten574
mod_vvisit_counterA hónapban5514
mod_vvisit_counterÖsszes látogató1240457

*********************************

© 2018 KOKOSZ