Önkéntes munka 2011
2011-06-05 23:00
Devecseren jártunk

Napjainkat sok katasztrófa árnyékolja be. Ezeknek okozói többnyire az emberek tevékenységei: az élőhelyek mértéktelen pusztítása, az erdők irtása, a túlfogyasztás, stb.
Ezt mindnyájan jól tudjuk, és azt is, hogy ártatlan emberek esnek áldozatul, mégsem teszünk meg minden tőlünk telhetőt ennek mérsékléséért.
A 2010-es devecseri „szörnyeteg”, a vörös iszapömlés is emberi tevékenység következménye.
Minden jó érzésű ember első gondolata az volt, hogyan tudna segíteni?
Az adomány sokféle lehet. Mi is adtunk pénzt, mindenki saját erőforrásához mérten, gyűjtöttünk a devecseri óvodának tárgyi eszközöket, de úgy éreztük, ez még nem elég.
Ekkor jött az ötlet, hogy a 30 órás kihelyezett akkreditált továbbképzésünket ajánljuk fel, térítésmentesen. A KOKOSZ által akkreditált továbbképzéseket a KOKOSZ egyik tagszervezete, az Óvodásokkal a Természet Megóvásáért (ÓTM) Egyesület indítja. A képzés díjának egy része a KOKOSZ-t illeti.
Kerezsi Andrásné, az ÓTM Egyesület elnöke természetesnek tartotta, hogy ajánljuk fel az ingyenes képzést, és bár szerény működési összeggel rendelkezik az egyesület, az ezzel járó költségeket az egyesület magára vállalta. (Utazás-, szállás-, étkezés-, tanúsítvány elkészíttetése-, információs anyagok és a szervezési költség.)
A KOKOSZ  elnöke, Mécs Csaba is egyet értett a tervünkkel.
A „Földön, vízben, levegőben” című továbbképzésre esett a választásunk, mert ennek minden előadója KOKOSZ és egyben ÓTM Egyesületi tag is.
Megkeresésemre minden előadó azonnal igent mondott a felkérésre.
Felvettem a kapcsolatot Szabóné Bakos Katalinnal, a devecseri óvoda vezetőjével, megtettem a felajánlást azzal, hogy akkor realizáljuk ezt a programot, amikor számukra megfelel az időpont. Ő vállalta a helyi szervezési feladatokat.
Az ajánlat érvényes volt a kolontári és somosvásárhelyi óvoda- és iskolai pedagógusokra is, az engedélyezett maximum létszámig (ez 35 fő).
A továbbképzés 2011 június 7-8-9.-én realizálódott.
A helyi kollégákkal beszélgetve megrendítő, szívfacsaró részleteket tudtunk meg, többüket egész közelről és tragikusan érintett a katasztrófa. Több mint félév eltelte után is érezhető volt, hogy még nem dolgozták fel a történteket, amikor beszélnek arról, a sebek feltépődnek. Azt is elmondták - nagy köszönettel- hogy rengeteg segítséget kaptak az ország különböző térségeiből, és a határainkon túlról is. Ez enyhítést nyújtott a nehéz időkben. Az intézmény közössége is egyként állt azok mellé, akik segítségre szorultak, és aktívan kivették a részüket a városban adódó feladatokból is. Nagyon elfáradtak fizikailag és lelkileg is.
Éppen ezért, példát vehetünk arról, amilyen optimizmussal tekintenek a jövőbe, hogy a továbbképzésen maximális érdeklődést mutattak, a játékokban is teljes átéléssel, vidáman vettek részt.
Megható volt a továbbképzés bezárása. A részt vevő kollégák gyönyörű énekekkel köszönték meg a munkánkat. Minden előadó ajándékba kapott egy üveg Somlói Furmintot, és egy-egy  olyan CD.-ét, amelyen gyerekek és óvónők mondanak mesét. Ez nem egy egyszerű CD. A tragédiát követően ezek a lélekgyógyító mesék a város templomának tornyából hangos bemondón szóltak a lakosságnak. Megtisztelő számunkra, hogy ezzel megajándékoztak bennünket.
Köszönjük a devecseri, a kolontári és a somlóvásárhelyi kollégáknak a szép ajándékokat, és azt a sok szeretetet, amivel fogadtak bennünket.
Köszönjük az aktivitásukat, az együtt eltöltött vidám órákat.
Kívánjuk, hogy optimizmusuk, egymás iránti együttérzésük és segítő szándékuk örökké tartson. Kívánunk jó egészséget és eredményes környezeti nevelést, hogy a felnövekvő generáció tudatosabban védje a Földünk értékeit, és ne következzen be emberi mulasztásból soha többé tragédia!

 

Budapest 2011-06-17

Fehér Anna sk.
A KOKOSZ és az ÓTM egyesület teljes tagsága nevében
 
Szakmai beszámoló a 2011. január - 2011. júni. 31-ig megtartott akkreditált tovbbképzésről (.pdf)