15. Nemzetközi Óvodapedagógiai Konferencia Nagykanizsán
2015-04-23 11:14
15. Nemzetközi Óvodapedagógiai Konferencia került megrendezésre Nagykanizsán a Központi Rózsa Óvoda Attila Tagóvoda szervezésében.

A  2015. Április 13.-án, a Halis István Városi könyvtárban, mintegy 130 főnyi szakmai közönség gyűlt össze. A konferencia  „A környezeti nevelés közügy”címet viselte, témájában a fenntarthatóságra nevelés stratégiájának megvalósulása bölcsődék- óvodák-iskolák vonatkozásában szerepelt.
A megnyitó az Attila Óvoda Maci csoportosainak és óvónőinek hangulatos tavaszi dalos, verses köszöntőjével kezdődött, és még a közönség is dalra fakadt. Ezután Farkas Róbertné, az Attila Tagóvoda vezetője köszöntötte a résztvevőket, majd a konferenciasorozat eddigi alakulásáról és az idei téma fontosságáról beszélt. Dénes Sándor, Nagykanizsa Megyei Jogú Város polgármestere nyitotta meg a szakmai rendezvényt. Beszédében méltatta a környezeti nevelés és fenntarthatóságra nevelés időszerűségét.
A szakmai előadások sorát Simonyi István, köznevelés - stratégiai szakreferens az Emberi Erőforrások Minisztériumából kezdte. Témája a Fenntarthatóságra nevelés a nevelési-oktatási intézményekben. Fontosnak tartotta, hogy az egyes fogalmakkal tisztában legyünk, hiszen a fenntarthatóságra nevelés szélesebb körű fogalom, mint a környezeti nevelés, ezek célja, hogy harmóniában éljünk a természettel, hiszen így lesznek a gyermekeink egészségesek. Szükségesnek tartja az elkerülhetetlen  konfliktusokat, melyek megoldása mindig előre visz bennünket. Példának állította az 1975.-ös Belgrádi Cartát, amely csak része egy hosszú útnak, állomásai 1977. Tbiliszi, 1994. ENSZ Fenntartható Fejlődés Bizottságának létrehozása. A fenntartható fejlődés kérdését a növekvő szükésgletek melletti harmonikus fejlődés jelenti és kulcsfontosságúnak tartja a fogyasztás visszaszorítását.
A fenntarthatóságra nevelés legfontosabb színtere a köznevelés, ahol a feladatunk az olyan személyiségvonások kialakítása, mely alkalmassá teszik a gyerekeket arra, hogy elfogadják mások véleményét, tisztában legyenek saját és környezetük értékeivel, ismerjék meg az ember és környezet kapcsolatát, a helyes viselkedésmódokat. Mindezt olyan pedagógusokkal lehet megvalósítani, akik hitelesek, előrelátóak, lelki hajtóerővel, kitartással rendelkeznek, és látják az utat, amit bejárni kívánnak a kitűzött célig. Az óvodán, iskolán kívüli programok nagy hatással vannak a gyermekekre. A pedagógusok figyelmébe ajánlotta a projektmódszert, amely a környezeti nevelés hatékonyságát segíti, hiszen mind az értelmi, mind az érzelmi intelligenciára kell épülnie. A Zöld Óvoda, Öko Iskola mozgalom 1986 óta létezik, és első Öko Iskolai címet 2005-ben adták ki, 2012-ben már az Örökös Öko Iskola cím is kiadásra került. A Zöld Óvoda program 2006-ban indult, jelenleg 515 óvoda viseli ezt a megtisztelő címet. Cél, a minél szélesebb hálózat kiépítése, mely a fenntarthatóságra nevelés terjedését, színvonalának javulását eredményezi. Ezt országos Forrásközpontok létrehozásával kívánják megvalósítani.
„Amikor változás szele fúj, egyesek védőfalakat építenek, mások szélmalmokat. ” kínai mondással kívánt további lelkesedést, kitartást a munkánkhoz.
Második előadás a „Paradigmaváltás a bölcsődei környezeti nevelésben” címet viselte. Szekeresné Pánovics Anikó kisgyermeknevelő elmondta, hogy a paradigmaváltás azt jelenti, hogy mi hatunk a környezetünkre, s mindezt a csalások bevonásával végzik. Fontosnak tartják, hogy részt vegyenek a városi rendezvényeken. A környezettel való pozitív kapcsolat az élmények, a tapasztalatba ágyazott tanulás folyamatában alakul ki. A szeretet, az utánzás, a tanulás együttesen elvezet az alkotó ember kiteljesedéséhez. A munkára nevelés már bölcsődés korban is fontos. A környezeti nevelés feladatai a közös rácsodálkozás, inger gazdag környezet, szépség keresése, tisztelet a teremtények iránt, egymásra figyelés. Az egészséges életmód kialakítását szolgálák a kóstolgató programjaik, melyek a családok részvételével zajlik. Már  itt is alkalmazzák a gyermeknevelők a projektmódszert.
Az Egyesített Bölcsődék vezetője Körmendi Viktória bemutatta az indikátorcsoportokat a bölcsődei környezeti nevelésben, és felvázolta, milyen tulajdonságokkal kell rendelkeznie a bölcsődepedagógusnak. Ezek az elkötelezettség, a változtathatóságba való hit, a feladatteljesítés, a szakmai önkép. Mint vezető fontosnak tartja, hogy családbarát legyen a munkahely. A bölcsődék a hagyományok hídján keresztül teszik meg zöld lépéseiket a családok felé, és ezekből különböző rendezvényeket be is mutatott.
A konferencia nemzetközi mivoltát a Magyarkanizsáról érkező, magyar anyanyelvű óvónők garantálták. Veszelinov Ibolya a Gyöngyszemeink Iskoláskor előtti Intézmény igazgatónője érkezett kolléganőivel, Körmöczi Valériával és Vukovity Szuzannna pszichológussal. Előadásuk címe: Séták, kirándulások, látogatások volt, melynek témájában a környezeti nevelés különböző mozzanatait mutatták be. Intézményük, melyhez 11 óvoda tartozik, 10 helyiségben szétszórtan, 590 óvodással működik.  A megismerési folyamatokban, a tárgyi valóságban az összefüggések felismerése, következtetések, általánosítások levonása történik. Séták alkalmával nemcsak megfigyeléseket végeznek, hanem a helyes viselkedést is gyakorolják, szocializálódnak. Kirándulások alkalmával a közeli és távoli környezettel ismerkednek, felfedező utakon különböző feladatokat végeznek. A látogatások lehetnek egy alakommal vagy folyamatosan, és jól meghatározott célkitűzések szerint zajlanak.
Másik külföldi vendégünk Romana Lebar és Tímea Tóth, a lendvai óvodából érkezett. Ők a környezeti nevelést más megvilágításból, a dicséret fontosságát hangsúlyozva mutatták be. Miért fontos a dicséret? Erősíti az önbecsülést, az öntudatosságot. Sajnos mai kultúránkban kevés a dicséret. Fontos, hogy a felnőttek mintát adjanak a gyermekeknek, s ne általánosságban dicsérjenek, hanem az adott tevékenységet, cselekedetet ismerjék el. Bemutatták „Derűs üzenetek” projektjüket, melynek célja a megfontolt, pozitív üzenetekkel a pozitív énkép kialakítása. Ebbe a projektjükbe a szülőket is bevonták, műhelymunka keretében a dicséretről tapasztalatot szerezhettek. Hatására megváltozott a szülők körében a dicséretek tartalma, és a gyermekek önbecsülése is fejlődött.
Az óvodás korosztály után az iskolások következtek, a Nagykanizsa Kőrösi Csoma Ssándor Áltanános Iskola, Péterfy Sándor tagintézmény tanítója, Molnárné Vámos Gyöngyi mutatta be a Környezeti nevelés megvalósulását a Pétery Iskolában. Évnyitótól évzáróig figyelemmel kísérhettük az iskolában folyó munkát, melynek fontos elemei a világnapok megtartása. A mindennapjaikba az energiatakarékosság, a szelektív hulladékgyűjtés, a Madárbarát kert fenntartása, a virágosítás már beépült. Emellett különböző projektnapok, tehetségnapok kerülnek megrendezésre. Az intézmény kezdeményezte, az Öltözz pirosba! figyelemfelhívó programot, a szociális érzékenység fokozására. A Pénz 7, Te Szedd!, a Zöld Családi nap a Zöld táborban, az Erdei Iskola program, mind-mind fémjelzi az elhivatott környezeti nevelést a Péterfy iskolában.
Az elhangzott előadások hű képet adtak arról, hogy a bölcsödétől az iskoláig minden korosztályban elhivatott, lelkes, kitartó pedagógusok tevékenykednek, akik a fenntarthatóság jegyében végzik környezeti nevelő munkájukat.
További jó munkát, és sok együttműködő kollégát, szülőt kívánunk nekik.

15. Nemzetközi Óvodapedagógiai Konferencia Nagykanizsán

15. Nemzetközi Óvodapedagógiai Konferencia Nagykanizsán

15. Nemzetközi Óvodapedagógiai Konferencia Nagykanizsán 

Nagykanizsa, 2015. április 18.

Novath Katalin
A Nagykanizsa Központi Rózsa Óvoda Attila tagóvoda Zöld Óvoda Bázisának koordinátora


Cím: Nagykanizsa, Attila út 7.
Tel: 30 40 60 84230 40 60 842