Ökoiskola nevelési-oktatási program
2015-08-14 18:32
Ökoiskola nevelési-oktatási program – letölthető az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet honlapjáról
Az Ökoiskolai nevelési-oktatási program bevezetésére minden olyan innovatív intézmény alkalmas, amely nyitott a környezeti nevelés és a fenntarthatóságra nevelés felé.
A programban közel 100 modul került kidolgozásra. A modul egy minimum 3 órás tanulási-tanítási egység részletes foglalkozástervekkel, amelyek tanórai és tanórán kívüli keretben is alkalmazhatók, pl. témanapok, témahetek, projektek, terepgyakorlatok, valamint közösségi szolgálatra érzékenyítő programok során.
 
A modultémák meghatározása a partnerintézmények jó gyakorlatainak, a fejlesztést megelőző kutatási eredményeknek, valamint az Ökoiskola Cím pályázat kritériumrendszerének segítségével történt. A modulok kidolgozását 10 partnerintézmény 60 pedagógusa végezte.
 
Letölthető anyagok:
 
Pedagógiai koncepció
Tanulási-tanítási program
Tanulási-tanítási egységek leírása
Tanulási-tanítási eszközök
Pedagógusok felkészítése
Szakmai háttértámogatás
 
Ökoiskolai modulok:
 
http://ofi.hu/search/lesson?f[0]=field_main_type:5147
 
A teljes program itt található: http://www.ofi.hu/node/172430