Természetismereti terepi vezető
Akkreditációs száma: 00430-2010
Lajstromszám : PL-4586
Időtartama: 34 óra

A képzési program alapján megszerezhető kompetenciák:

- Képessé válhat a természeti környezet értékeinek tudatosítására és átadására- a nevelés kontextusában

- Megismerheti – a megfelelő eszközismeret birtokában-a terepi vezetés komplex módszertanát:  a túrák, foglalkozások előkészítésétől, megtervezésétől át a javasolt helyi útvonalakon keresztül a terepbejárásig

- Kellő ismeretekkel rendelkezhet erdei iskolai és/vagy természetjárási programok megszervezéséhez, a lehetséges helyszínek, gyakorlatok kiválasztásához, gyakorlati programok, tájbejárások vezetéséhez

- Képes lehet előmozdítani a természetben-járás Kollektív, team munkáját :tanári irányítással a tanár-diák együttműködve közösen tervez, cselekszik, ellenőriz.

- Kifejlesztheti – harmónikus szemlélet-és magatartásformálás során- a gyermekekben a tapasztalati tanulás iránti fogékonyságot, a természet iránti szeretet illetve a környezetről való felelős gondolkodás, környezettudatos magatartás alapértékeit